Lễ hội “Quan Thế Âm” – lễ hội với quy mô lớn tại Đà Nẵng

Lễ hội “Quan Thế Âm” - lễ hội với quy mô lớn tại Đà Nẵng