Các tác hại lúc cơ thể thiếu nước

Vì sao uống nhiều nước mùa nắng?