Người dân tham quan, dã ngoại tại Vườn Trung Hoa

Người dân tham quan, dã ngoại tại Vườn Trung Hoa