le-kick-off-to-chuc-cho-doi-tuong-nao

Lễ kick off tổ chức cho những đối tượng nào?