Cà Mau tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng ngành thủy sản

thuy san

Để tăng cường khả năng cạnh tranh, các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm thủy sản đóng một vai trò rất quan trọng.

Tỉnh Cà Mau là chìa khóa để khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Sản phẩm thủy sản của tỉnh được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Để tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh được nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất sản phẩm thủy sản đóng một vai trò rất quan trọng.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng, thủy sản, từ năm 2011, Cà Mau đã bắt đầu thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và sản phẩm chất lượng hàng hoá.” Dự án nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn / quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý chất lượng; các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất; phát triển nguồn lực cho doanh nghiệp.

>>> San sẽ bí quyết để có chuyến đi tham quan Phan Thiết trọn vẹn

Mục tiêu của dự án: Nâng cao đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh lên 25% vào năm 2015 và 30% trong những năm tiếp theo. Đến năm 2015, 30% trong những cải tiến nuôi tôm, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất bình quân 400 kg / ha / vụ đến 440 kg / ha / vụ; 30% doanh nghiệp sản xuất quy trình sản xuất giống để áp dụng giống chất lượng cao; giảm tổn thất sau thu hoạch trong lĩnh vực đánh bắt cá từ 20% đến 15% vào năm 2015 và 10% vào năm 2020.

Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã thực hiện thành phần 44 dự án. Cụ thể: Sub Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (SMQ) phối hợp với đảm bảo chất lượng của tỉnh và Trung tâm kiểm tra 3, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các tư vấn NSCL nhóm chuyên gia của 23 phòng ban và các doanh nghiệp địa phương; giới thiệu hệ thống quản lý đào tạo, các công cụ nâng cao năng suất và chất lượng cho 60 người. Tỉnh cũng đầu tư tổ chức đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng năng lực và thiết bị nguồn nhân lực cho các phòng thí nghiệm tập trung.

thuy san

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 19 dự án của ngành nuôi tôm công nghiệp với công nghệ như: Bán Biofloc, VietGAP, ao bạt lót, kết hợp tôm cá rô phi, tôm các ứng dụng lưu thông nước xanh probiotics trong tôm … Kết quả là, dự án đạt được năng suất cao và được nhân rộng cho người dân trong vùng dự án và trong tỉnh. Triển khai thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng cho hai nhà máy chế biến thủy sản, kết quả đã được tiết kiệm điện năng tiêu thụ 2%. Mặc dù tỷ lệ tiết kiệm không cao nhưng đã hình thành nền văn hóa tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đánh bắt xa bờ, 2 dự án ứng dụng thực hiện trộn với 5 lưới rê doanh nghiệp tham gia. Kết quả là năng suất cao, 30-45% so với lưới rê sử dụng truyền thống. Trong bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, dự án cũng đã triển khai ứng dụng vật liệu polyurethane (PU) với 10 công ty tham gia. Kết quả là, việc sử dụng nước đá ít hơn 5-10% so với trước đây, thời gian để bắt kéo dài, làm giảm lượng thủy sản hư hỏng từ 5-10%, 10-15% lợi nhuận tăng.

>>> tour du lich ca mau

Tỉnh đang triển khai 16 dự án nuôi tôm sú canh cải tiến (các ứng dụng sinh học) với diện tích 394 ha, có 270 hộ gia đình tham gia. Hầu hết các hộ gia đình tham gia nắm bắt quy trình mới. Dự án cũng hỗ trợ nâng cao chất lượng tôm giống; hỗ trợ mua và chế biến tôm nguyên liệu doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn sản xuất quy phạm dưới GMP, SSOP, HACCP.

Để thực hiện tốt hơn các dự án nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2016-2020, Sở Cà Mau SMQ đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chuyến thăm Tổng cục TCĐLCL, nghiên cứu ở nước ngoài hoạt động kinh nghiệm liên quan đến năng suất và chất lượng. Đồng thời, các Bộ cần thống nhất, công nhận lẫn nhau về chứng nhận cho các phòng thí nghiệm.

Xem thêm: tin tức