Định hướng Cà Mau trở thành khu đô thị loại I năm 2020

Trao đổi với phóng viên Đầu tư phát triển TP theo định hướng. Cà Mau trong tương lai, Phạm Bạch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Đảng ủy Cà Mau cho biết Đảng, MPC. Ca Mau và tất cả các tầng lớp nhân dân sẽ làm việc cùng nhau, phấn đấu đến năm 2020, thành phố sẽ trở thành một lớp I.

Sir, hơn 15 năm xây dựng và phát triển song song với thời kỳ đổi mới đi lên của đất nước, thành phố. Cà Mau đã đạt những thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế – xã hội, phát triển những lợi thế tiềm năng của các thành phố cực nam của đất nước?

TP. Mau được thành lập ngày 1999/04/14 (Nghị định 21/1999 dưới / NĐ-CP), trên cơ sở diện tích và dân số của thị trấn Cà Mau, bao gồm 15 đơn vị hành chính xã, phường.

thon-nu
Phạm Bạch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Cà Mau, Bí thư Đảng ủy Cà Mau
Chúng ta có thể nói, đây là một bước ngoặt rất quan trọng, không chỉ cho tỉnh và địa phương, mà còn có sức lan tỏa trong việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và du lịch; liên kết vùng; liên kết trong quy hoạch chung đô thị tổng thể của bán đảo tỉnh Tây Nguyên và Cà Mau sông Hậu.

Đồng thời, đây cũng là dấu hiệu khẳng định sự tiến bộ đáng kể của Đảng và chính phủ để phát triển một lĩnh vực kinh tế, văn hóa nhanh và bền vững và xã hội của thành phố. Cà Mau; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong thực tế, TP. Cà Mau đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh; Đô thị là một trong bốn động lực khu vực; Southwest hạt nhân đô thị; ngành chế biến xuất khẩu vốn hàng đầu của thủy sản quốc gia. Đây là nơi mà nguồn gốc của các tuyến du lịch điểm tham quan các di tích lịch sử, khu resort và dự trữ sinh quyển quốc gia Cà Mau …

Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố trung bình 16,2% / năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 59 triệu đồng / năm (tương đương 2.805 $ / năm), tăng gấp 6 lần so với năm 1999; tổng vốn đầu tư xã hội của 27.000 tỷ đồng, tăng 29.07% so với mức trung bình hàng năm; sau các mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị là TP. Cà Mau tập trung chỉ đạo thực hiện được, để đảm bảo việc mở rộng hợp hài hòa của không gian kiến ​​trúc, mỹ quan đô thị, nhưng phải gắn với định hướng quy hoạch tổng thể của tỉnh, khu vực và hệ sinh thái công ty môi trường hiệu quả, thưa ông?

Hiện nay, công tác phát triển đô thị của từng địa phương phải được liên kết chặt chẽ với quy hoạch của khu vực; kết hợp với quy hoạch, đảm bảo môi trường sinh thái, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu có xu hướng ngày càng phức tạp. TP. Cà Mau cũng nằm trong xu hướng không thể tránh khỏi này. Vì vậy, thời gian qua, TP. Cà Mau đã tập trung xây dựng quy hoạch không gian đô thị theo hướng mở rộng, nâng cấp kết hợp với chỉnh trang, vì vậy mà sự xuất hiện của thành phố đang thay đổi.

camau

Thành phố đã hoàn thành tiêu chí cơ bản được công nhận bởi Chính phủ và cấp II Tháng Ba 8/2010.

Để đảm bảo sự phát triển kinh tế gắn liền với môi trường, đô thị thẩm mỹ, đến nay, TP. Cà Mau quy hoạch phát triển 3 cụm – thủ công mỹ nghệ (kích thước 419 ha), và hoàn thành việc xây dựng các dự án di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu vực nội thành của kế hoạch tập trung; tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng và các doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư xã hội cho xây dựng phát triển đô thị đạt 25 355 tỷ (trong đó chiếm nguồn ngân sách cho hơn 80%).

Đặc biệt, TP. Cà Mau đã tích cực hợp tác với các tỉnh rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch phù hợp với định hướng phát triển thành phố: triển khai Kế hoạch và Phát triển Đô. Cà Mau năm 2025; Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và đến năm 2020; Kế hoạch và Phát triển điều chỉnh TP. Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong số này, hơn 70 kế hoạch cụ thể hoá, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, khu vực chức năng với tổng diện tích 19.400 ha (chiếm hơn 82% diện tích đất đô thị Marketing).

TP. Cà Mau có bóng đầy đủ của một thành phố hiện đại
Theo ông, trong phát triển kinh tế – xã hội, TP. Ca Mau để khắc phục những hạn chế này, những gì tồn tại và xây dựng trên thế mạnh trong tương lai?

Bên cạnh những thành tựu cơ bản của thành phố. Cà Mau là rất quan trọng, nhưng quan điểm của tôi, đó mới chỉ là bước đầu tiên, bởi vì điểm khởi đầu của thành phố. Cà Mau là thấp, do những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục sớm trong tương lai. Mặc dù có nhiều nỗ lực cho đầu tư phát triển, nhưng các cơ sở hạ tầng vẫn là không toàn diện và có trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, lập kế hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị đã không được theo dõi nhu cầu, sự phát triển nhanh chóng, là chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của thành phố. Ngoài ra, do chậm đổi mới công nghệ đầu tư, nên khả năng cạnh tranh của sản phẩm và hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thấp …

Vì vậy, để tăng tốc độ phát triển thời gian tới, Đảng và chính quyền thành phố. Ca Mau cần nêu cao tinh thần tiến xa hơn trong tất cả các nguồn lực ý chí và nội bộ, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết để vượt qua khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực và sự hỗ trợ của tỉnh, các cấp các ngành, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý đầu tư của nhà nước cho phát triển thành phố, theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với quy hoạch của tỉnh, khu vực và lợi thế của địa phương.

Bên cạnh đó, cần có các chính sách và giải pháp để xây dựng, phát triển thành phố sáng tạo, đổi mới sâu rộng hơn, góp phần làm tình hình cải thiện đáng kể, tạo niềm tin và khơi dậy nhiều phong cách thi đua, hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.

Để định hướng cho việc xây dựng và phát triển của thành phố. Cà Mau năm 2020, các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng phát triển TP. Cà Mau tiềm năng, thưa ông?

Thành phố sẽ tập trung vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV Cà Mau và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí loại II vào năm 2015 và cơ bản đạt được các cấp I vào năm 2020.

Như hạt nhân đô thị của khu vực Tây Nam Bộ, TP. Mau sẽ đẩy mạnh nỗ lực, phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%, tỷ trọng thương mại – dịch vụ đạt 70%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 124 triệu USD / năm.

Thành phố cơ cấu phát triển kinh tế “, thương mại và dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp”, với sự phát triển nhanh chóng, ổn định và bền vững. Sự tăng tốc của đô thị hóa vẫn được coi là một yếu tố cơ bản dẫn đến sự tăng trưởng đầu tư tăng tốc và tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, TP. Mau sẽ được triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể điều chỉnh một cách hiệu quả trong năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chi tiết các khu chức năng, tiếp tục quy hoạch vùng dân cư của khu vực xung quanh.

Việc thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng cũng sẽ điều chỉnh theo hướng tập trung vốn ưu tiên cho các dự án trọng điểm, các khu đô thị mới và các khu chức năng.

Ngoài ra, thành phố sẽ sớm thực hiện đồng bộ các dự án đã được phê duyệt, nâng cấp và xây dựng các trung tâm thương mại mới – dịch vụ, phát triển các mô hình du lịch sinh thái, khẩn trương xây dựng, sớm đưa vào hoạt động các khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung của thành phố; khuyến khích và tạo cơ chế rõ ràng hơn cho việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực xây dựng năng lực mạnh của địa phương: chế biến thủy sản xuất khẩu, hàng thủ công truyền thống, vật liệu xây dựng, cơ khí, dịch vụ vận tải, du lịch và dịch vụ thiết yếu khác.

Xem thêm : Du lịch Malaysia