Hoàn thành nhà máy xử lý khí ở Cà Mau

dau khi

Nhà máy xử lý xây dựng dự án đầu tư Cà Mau Gas Petro VN giao cho khí VN Tổng công ty – Công ty Cổ phần (PV Gas) làm chủ đầu tư.

>>> Khám Phá tour hè cùng 3 con đường xuyên biển kỳ thú tại Việt Nam

Dự án bao gồm việc đầu tư thêm 37 km đường ống dẫn nước ngoài để nâng cao năng lực vận tải của đường ống PM3 – Cà Mau từ 5,8 triệu m3 / ngày đến 6,95 triệu m3 / ngày để đáp ứng tiêu thụ nhu cầu của các hộ gia đình trong đám khí – điện – tại Cà Mau phân bón; xây dựng một nhà máy công suất xử lý khí 6,2 triệu m3 / ngày và lưu trữ hệ thống có công suất 8.000 tấn LPG, 3.000 m3 hệ thống cảng nước ngưng, và sản phẩm trong chất lỏng công nghiệp Khánh An, Khánh An, HU Minh, tỉnh Cà Mau.

dau khi

Nhà máy dự án Cà Mau xử lý khí dự kiến sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2017.

Theo tính toán sơ bộ của các nhà đầu tư, hoàn thành dự án GPP Cà Mau sẽ cung cấp 593 tấn của thị trường LPG / ngày – tương đương với 207.500 tấn LPG / năm, cung cấp 34 tấn condensate / ngày – tương đương với 11.900 tấn condensate / nam; Doanh thu trung bình $ 210 triệu đồng / năm (tương đương 4.400 tỷ đồng / năm), đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 500 tỷ đồng / năm.

>>> tour du lich ca mau

Lên đến 18,7 ngày, dự án đã đạt 500.000 giờ làm việc an toàn, đạt 27,58% tiến độ của dự án tổng thể các công trình GPP Cà Mau.

Xem thêm: tin tức