Jetstar cuối tuần siêu khuyến mại

Chương trình cuối tuần, siêu khuyến mãi bắt đầu từ 11:00 ngày thứ Sáu và kết thúc lúc 23:59 Chủ nhật hàng tuần. Hãy nhanh chóng mua vé máy bay thậm chí rẻ hơn trước khi vé được bán hết.
Kênh bán hàng: Tất cả các kênh
jetstar.com, mobile.jetstar.com, Jetstar ứng dụng iphone (Download App cửa hàng)
Trung tâm Dịch vụ khách hàng 0915868769
Các đại lý bán vé máy bay toàn quốc và vé

jetstar_km_10072015
Chuyến bay
Ngày bay
Giá vé khởi xướng ^

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Buôn Ma Thuột
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
149.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Nha Trang
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
149.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Phú Quốc
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
199.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Quy Nhơn
Từ 24/08/15 đến 12/17/15
199.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Cà mau
Từ 09/07/15 đến 12/17/15
199.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Tuy Hòa
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
199.000dong

Ha Noi
lớn
Đà Nẵng
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
199.000dong

Ha Noi
lớn
Hồng Kông
Từ 09/07/15 đến 10/12/15
199.000dong

Ha Noi
lớn
Bangkok
Từ 25/08/15 đến 12/03/15
199.000dong

Thánh hóa
lớn
Buôn Ma Thuột
Từ 09/20/15 đến 12/17/15
299.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Bangkok
Từ 25/08/15 đến 12/03/15
300.000 VND

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Sắc
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
359.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Singapore
Từ 25/08/15 đến 11/19/15
399.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Đồng Hới
Từ 24/08/15 đến 12/17/15
399.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Chu Lai
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
399.000dong

Hải Phòng
lớn
Buôn Ma Thuột
Từ 22/08/15 đến 12/17/15
399.000dong

Ha Noi
lớn
Đà Lạt
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
399.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Ha Noi
Từ 09/25/15 đến 12/17/15
499.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Vinh
Từ 09/07/15 đến 12/17/15
499.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Thánh hóa
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
499.000dong

Tp. Hồ Chí Minh
lớn
Hải Phòng
Từ 08/21/15 đến 12/17/15
499.000dong

Ha Noi
lớn
Phú Quốc
Từ 18/08/15 đến 12/06/15
499.000dong

Buôn Ma Thuột
lớn
Vinh
Từ 25/08/15 đến 12/17/15
499.000dong

Jetstar-KM
Công ty
Điểm đi
Điểm đến
Trên Bay
Từ biệt
Jetstar
Hồ Chí Minh
TP. Sắc
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
199.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Nha Trang
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
199.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Buôn Ma Thuột
Ruồi thời gian
09/07/15 đến 12/17/15
Giá
199.000D
Jetsatr
Hồ Chí Minh
Chu Lai
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
299.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
299.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
299.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Đồng Hới
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
399.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
299.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Thành phố Vinh
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
599.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Ha Noi
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
599.000D
VJetstar
Hồ Chí Minh
Phú Quốc
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
299.000D
Jetstar
Ha Noi
Đà Nẵng
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
299.000D
Jetstar
Hải Phòng
Buôn Ma Thuột
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
399.000D
Jetstar
Thánh hóa
Buôn Ma Thuột
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.17.15
Giá
399.000D
Jetstar
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Ruồi thời gian
7/09/15 – 12/17/15
Giá
599.000D
Jetstar
Ha Noi
Đà Lạt
Ruồi thời gian
7/09/15 – 12/17/15
17.08.15 – 03.09.15
17.08.15 – 03.09.15
Giá
499.000D
Jetstar
Ha Noi
Phú Quốc
Ruồi thời gian
17.08.15 – 09.06.15
Giá
899.000D
Jetstar
Ha Noi
Nha Trang
Ruồi thời gian
17.08.15 – 09.06.15
Giá
699.000D
Jetstar
Ha Noi
Hồng Kông
Ruồi thời gian
7/09/15 – 3/12/15
Giá
2990.000D
Jetstar
Ha Noi
Bangkok
Ruồi thời gian
7/09/15 – 03/12/1
Giá
350.000
Jetstar
Hồ Chí Minh
Singapore
Ruồi thời gian
07.09.15 – 11.19.15
Giá
450.000
Jetstar
Hồ Chí Minh
Bangkok
Ruồi thời gian
07.09.15 – 12.03.15
Giá
300.000

Xem thêm bí quyết du lịch cà mau