Người dân Cà Mau khốn đốn vì nghêu chết

ngheu

Theo ông Lý Hoàng Tiến – Chủ tịch huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cơ quan này đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức nghêu chết tình huống xảy ra trong các hợp tác xã nghêu Đất Mũi.

>>> Cà Mau: Chữa bênh bằng rùa trăm tuổi?

“Tôi đã báo cáo ngao chết rất nhiều, thiệt hại tương đối lớn Vì vậy, đã chỉ đạo bạn nhìn thấy những người nắm bắt được báo cáo thiệt hại là không chính xác Sau đó sẽ có những hướng dẫn cần thiết để vượt qua..” – Ông Tiến nói.

>>>  tour ca mau

Nhiều xã viên nghêu Đất Mũi cho biết gần đây xảy ra chết ngao tình huống bất thường, như nông dân bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 130 tấn (hơn 1/3, ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng) của hợp tác xã nghêu ngao thương mại chết Đất Mũi của.

ngheu

Ban đầu làm cho ngao vào đó do mưa lớn và nước kéo dài từ nước sông Rạch Thọ đổ vào thay đổi đột ngột dẫn đến cái chết gây sốc trai.

Xem thêm tại: ngheu