Xây dựng và phát triển năng lượng sạch ở sáu huyện Cà Mau

nang luong

Chiều 29-5, Cà Mau Văn phòng UBND tỉnh, cho biết lãnh đạo đã thông qua Bộ Công nghiệp và Thương mại “gió phát triển điện lực giai đoạn quy hoạch của tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” …

>>> Kỳ lạ người dân nuôi rắn ri trong thau nhựa

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2020, công suất lắp đặt điện gió ở Cà Mau đạt 350 MW, và hơn 3.600 MW vào năm 2030.

nang luong

Để đạt được mục tiêu này, sáu huyện ven biển có tiềm năng rất lớn để phát triển điện gió ở Cà Mau được đưa vào quy hoạch. Trong đó, kế hoạch phát triển năng lượng gió khu vực có gần 2.300 megawatt điện, phân bố ở 11 xã, thị trấn của ba huyện là: Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển. Giai đoạn tiếp theo, khả năng còn lại trong khu vực đang đầu tư vào năm 1002 xã, thị trấn của ba huyện ven biển còn lại của Phú Tân, Trần Văn Thời và U Minh.

>>> ca mau

Riêng giai đoạn từ nay đến năm 2020, ở Cà Mau dự kiến sẽ có năm dự án điện gió đang được phát triển trên 9.000 ha vùng ven biển ở Ngọc Hiển, Đầm Dơi, tổng công suất lắp đặt 350 MW, sản lượng tương ứng với khoảng 997.500.000 kWh điện gió .

Xem thêm tại: tin tức